Denní stacionář Mikulov

Zařízení denní péče pro děti a mladé dospělé s kombinovanými vadami a autismem věkové kategorie od 3 do 65 let.

Více o denním stacionáři v Mikulově...

Sociálně aktivizační služby

Soubor služeb pro rodiny, které se díky zdravotnímu handicapu dítěte dostaly do nepříznivé sociální situace.

Více o sociálních aktivizačních službách...