BILICULUM, z.ú. je neziskovou organizací, která již od roku 2003 (původně jako občanské sdružení) v souladu se svým posláním, pomáhá formou sociálních služeb lidem s mentálním nebo zdravotním postižením. Organizace vznikla podle zákona o sdružování občanů a je právnickou osobou podle českého práva. BILICULUM, z.ú je plně profesionální organizací využívající práce stálých pracovníků, externistů a dobrovolníků.

Posláním BILICULUM, z.ú. je napomáhat ke zvyšování kvality života lidí s postižením a přispět v této oblasti ke zlepšení informovanosti veřejnosti.

Cílem organizace je, především na území pověřených obcí Mikulov, Břeclav, Hustopeče, Pohořelice, napomáhat ke zkvalitňování životních podmínek hendikepovaným lidem a jejich rodinám provozováním sociálních služeb. V současné době sdružení provozuje dvě služby: Denní stacionář Mikulov a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA. Zároveň organizace připravuje zřízení dalších služeb jako jsou osobní asistence, chráněné bydlení, chráněné dílny a pracoviště, které umožní lidem s hendikepem jejich plnohodnotné začlenění do společnosti. K cílům sdružení patří také šíření dalších poznatků z oblasti péče a vzdělávání dětí a spoluobčanů s postižením mezi odbornou i laickou veřejnost.

Více z naší historie...